تنبک و سازهای کوبه ای

افشین هنرور

فراگیری نزد اساتید بزرگی چون استاد محمد رضا سقایی و استاد نوید افقه

همکاری با گروه های سرو، ناسوت، دلشدگان، سپهر و همچنین در گروه های نمایشی یلدا و بهار در زمینه موسیقی متن

کسب رتبه اول کشوری در بخش تکنوازی در جشنواره هنرهای آوایی سال 1385

کسب رتبه اول کشوری در بخش تکنوازی در جشنواره هنرهای آوایی سال 1386

کسب رتبه اول موسیقی متن در جشنواره تئاتر فجر استان فارس سال 1389

کسب رتبه دوم استانی در جشنواره گروه نوازی فارس گرو ه سرو سال 1391

کسب رتبه سوم موسیقی متن در جشنواره تئاتر فجر استان فارس سال 1390

کسب رتبه سوم استانی در جشنواره گروه نوازی فارس گرو ه سرو سال 1389

کسب رتبه سوم استانی در جشنواره گروه نوازی فارس گرو ه سرو سال 1390

کسب رتبه دوم استانی در جشنواره گروه نوازی فارس گرو ه سرو سال 1391

کسب رتبه سوم موسیقی متن در جشنواره تئاتر فجر استان فارس سال 1390

کسب رتبه سوم موسیقی متن در جشنواره بین المللی تئاتر دانشجویی تهران سال 1390

/ 0 نظر / 16 بازدید